Rettigheter og forbehold

Ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelsen styrer av Saleduck. Nettstedet er tilgjengelig på desktop og mobil. Saleduck.no styres av Saleduck.com og eies av Bridge Shopping Portals BV. Saleduck.no er en merkevare eid av Bridge Shopping Portals BV. Din bruk av nettstedet er på egen risiko. Informasjon, materialer, innhold og tjenester tilgjengelig på eller igjennom nettstedet leveres som “som det er” uten noen form for garantier. Vi vil ikke være ansvarlig for noen form for eventuelle skader som følge av bruk av nettstedet, inkludert men ikke begrenset til; direkte, indirekte, straffende og følgesskader, selv om vi er er oppmerksom for mulighetene for slike skader.

Har du noen ytterlige spørsmål ta kontakt på mailadressen: no@saleduck.com